Pas Reform Smartcenter Pro

The Game

Kuikenbroedmachines maken onderdeel uit van een innovatieve industrietak waarin voedselveiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn strategische bedrijfsfactoren zijn geworden. Om als broedmachineleverancier onderscheidend te zijn is daarom een focus op broedtechnologische ondersteuning essentieel. Dus niet alleen het leveren van apparatuur en techniek, maar ook de besturings- en datamanagementsofware om het broedproces te monitoren en te sturen en zo optimale kwaliteit en traceerbaarheid te bieden. Connectiviteit van machines en de intuïtieve presentatie van informatie aan de eindgebruiker op een verscheidenheid aan devices (tablet, smartphone) speelt daarbij een belangrijke rol. Pas Reform, koploper in innovatieve totaaloplossingen voor de broederij-industrie, heeft deze trend al snel ingezien en is hierop slagvaardig in gaan spelen.

 

Changing the game

Pas Reform heeft samen met SINGA SmartCenterPro ontwikkeld: een state of the art, grensverleggend centraal webbased management platform. Het is een broederij informatiesysteem waarbinnen de totale apparatuur (broedmachines, broederijautomatisering en klimaatbeheersing) met elkaar verbonden is. Deze connectiviteit levert waardevolle data op die als informatie aan de operator wordt gepresenteerd, zodat deze de broederij compleet kan overzien en managen. Het systeem levert inzicht in het totale broedproces, en broedtechnologische kennis is vastgelegd in het digitale platform. Hiermee wordt maximaal rendement en kwaliteit uit het broedproces gehaald.

 

Kern van SmartCenterPro is een volledig interactieve plattegrond waarin de actuele status van alle machines grafisch zichtbaar is. Men kan vanuit dit hoofdscherm naar een specifieke machine navigeren, om detailinformatie over de status te bekijken. Het is bovendien mogelijk om de machine vanuit dit centrale systeem te bedienen. Het centraal systeem logt daarnaast continu klimaatgegevens en alarmsituaties. Deze gegevens zijn op het centrale systeem in tabel of grafiekvorm weer te geven. 

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

 
Logo Pas Reform
 

 

Gerelateerd:

HMI en visualisatie

Advanced software

 

Delen!
 
 

BewarenBewaren