Qlip LAB AUTOMATISERING

The Game

Voor de borging van kwaliteit wordt rauwe melk uitvoerig geanalyseerd voordat dit wordt verwerkt tot de zuivel die verkrijgbaar is in de supermarkt. Qlip analyseert in opdracht van zuivelondernemingen jaarlijks circa 15 miljoen monsters van rauwe melk. Er wordt gemeten hoeveel vet en eiwit de melk bevat en er wordt o.a. gecontroleerd op aanwezigheid van bacteriën en vervuiling. Daarnaast analyseert Qlip melkmonsters van individuele koeien om veehouders informatie te bieden voor processturing. Deze analyses vinden plaats in een grotendeels geautomatiseerd laboratorium. 

 

Changing the game

Door schaalvergroting in de melkveehouderij loopt het aantal melkveehouders langzaam terug. Tegelijkertijd neemt het aantal onderzoeken voor individuele koeien en daarmee de variëteit in onderzoeken per monster toe. Daarom heeft SINGA samen met Qlip slimme routering van melkmonsters toegepast, zodat er beter ingespeeld kan worden op variatie in het aanbod. Daarnaast is de besturing van de analysestations vernieuwd en is het laboratorium uitgebreid met een overzichtelijk statusoverzicht, zodat in één oogopslag de status van alle analysestations bekeken kan worden. Hierdoor is het melklaboratorium flexibel geworden en daarmee klaargestoomd voor de lastig te voorspellen toekomst.

 

 

 

 
Logo Qlip
 

 

Gerelateerd:

HMI en visualisatie

Advanced software

 

Delen!
 
 

BewarenBewaren