"Tooling for the smart industry era"

Singa tools

 

SINGA’s engineering team staat bol van technisch en creatief talent. Ontwikkelen van technische doorbraken met de nieuwste technologieën, daar staan we ‘s ochtends voor op. Of het nu industrial augmented reality is, smart glassesresponsive rich client webbased HMI of 3D vision is, wij streven naar een doorbraak voordat het überhaupt een trend wordt.

 

Deze kennis gecombineerd met het denken vanuit de klantbehoefte en ervaring met het inbedden van innovaties in de bredere bedrijfsvoering maakt ons koploper in het doorlopen van succesvolle technologische innovatieprocessen

de klimroute
Innovatie adviesInnovatie advies

Een succesvol innovatietraject staat of valt bij een gedegen voorbereiding. SINGA levert innovatie advies dat varieert van een concreet technisch advies tot een compleet game changing traject. Wij besteden in beide gevallen voldoende tijd aan het bepalen van de gewenste eindsituatie en de weg erna toe: de innovatieroadmap. Op basis van de roadmap ontwerpen we samen met de klant een toekomstbestendige technische architectuur. Deze vormt de technische ruggengraat voor het innovatietraject. Vervolgens realiseren wij de innovatie binnen een afgesproken kader van tijd, geld, organisatie en kwaliteit.

 

Maar game changing volgens SINGA gaat nog verder dan technische innovatie alleen. Een mogelijk ander verdienmodel, een potentiële additionele markt met een passende positionering en profilering zijn onderdelen van een succesvolle game change. Dit gaat niet zonder aanpassing van de organisatie. Al deze aspecten kunnen deel uitmaken van een innovatie adviestraject volgens SINGA. Onder het motto “schoenmaker blijf bij je leest” worden voor markt positionering en profilering specialisten  ingezet.

 

Gerelateerde projecten:

Pas Reform Smart Center PRO

SmartCenterPro

Complete datacapture for total hatchery control

KAAK group iBakeware

iBakeware

Welcome to the future of bakeware

 

SafanDarley Eye

SafanDarleyEye

Kanten met augmented reality

 

 

Digitale kopie in de cloud
Digital TwinDigital Twin

Een digital twin is een virtuele representatie van een product of machine. Door de huidige industriële revolutie en de toename in mogelijkheden op het gebied van Internet of Things ontstaan nieuwe toepassingsgebieden. Digital twin komt voort uit de trend en wens om bestaande productieprocessen verder te automatiseren. Het vergroten van capaciteit en rendement, reduceren van 'down time' en meer zicht op de TCO (Total cost of ownership) zijn actuele thema's binnen productiebedrijven.

 

Wat houdt Digital twin in?
Door een 'digitale kopie' van een machine(s) te maken in de cloud ontstaat de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het gedrag en de prestaties van een machine of complete installatie. Machine data uit de PLC en/of sensoren wordt verzameld in een cloud omgeving en omgezet naar informatie. Dit vormt de basis om inzicht te krijgen in:

  • Performance van machine en/of complete installatie;
  • Bottleneck analyses
  • Benodigd service en onderhoud (predictive / condition based maintenance)
  • Benchmarking

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het toepassen van (big) data analyse. Digital twin technologie komt voort uit de trend 'Servitization' en draagt bij aan het ontwikkelen van toegevoegde waarde op het gebied van service dienstverlening. Voor zowel de serviceafdeling als klant biedt het voordelen om meer inzicht en grip te krijgen op de processen en KPI's.

 

Servitization
Digital twin technologie is een toepassing die ontstaan is door de trend waarbij dienstverlening een steeds belangrijker wordende rol krijgt in het business model van bedrijven. Service verandert van een kostenpost in een kans om toegevoegde waarde voor de klant te realiseren. Wij helpen en begeleiden ondernemers om dit traject te bewandelen en tonen aan dat er een succesvol business model voor is.

 

Geïnteresseerd hoe we Digital twin als onderdeel van 'Servitization' hebben toegepast in projecten?

Pas Reform Smart Center PRO

SmartCenterPro

Complete datacapture for total hatchery control

SafanDarley Eye

SafanDarleyEye

Kanten met augmented reality

 

SAC Google Glass

SAC Google glass

Koe-data: just in time, just in place

Grensverleggend maatwerk
MachinevisionMachinevision

SINGA’s aanpak van vision vraagstukken kenmerkt zich door een integrale mechatronische benadering met als belangrijkste ingredienten: belichting, optiek, cameraselectie, beeldverwerkings hard- en software. Daarmee wordt de optimale en ultieme oplossing gecreëerd. Machinevision met SINGA betekent grensverleggend maatwerk op basis van bewezen bouwstenen.

 

SINGA heeft ervaring en expertise in o.a. 2D en 3D, linescan, FPGA, GPU single en multi camera IPC en embedded vision oplossingen. We maken bij voorkeur gebruik van Halcon als gereedschapskist voor de beeldverwerking. De kwaliteit en het technologisch niveau van de projecten die SINGA heeft uitgevoerd heeft geleid tot “ MVTec Certified Integratorship”.

 

Gerelateerde projecten:

Aardappel vierendeler

Aardappel vierendeler

Exact gelijke parten door revolutionair concept

KAAK group iBakeware

iBakeware

Welcome to the future of bakeware

 

Aardappel sorteerder

Aardappel sorteersysteem

Sorteren van aardappel op basis van vormkernmerken

SAC Melkrobot

SAC Melkrobot

Optimalisatie aansluitprestaties

Deep learning vision technologie
Artificial IntelligenceArtificial Intelligence

SINGA is gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van geavanceerd technische softwareplatformen. Deze platformen gebruiken we in projecten met machinebesturing, industrial augmented reality, smartglass oplossingen en HMI en visualisatie. De platformen bevatten vaak diverse functionele onderdelen zoals een realtime kernel, sensor en actuator interface, industriële bus interface, interne interface naar externe (MES/ERP) databases en een userinterface.

 

Deep learning vision technologie

Een eigen ontwikkeld softwareplatform is gericht op 'Deep learining' technologie. De basis voor deep learning vormt een neuraal netwerk, dat d.m.v. Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) zelflerend is. Het netwerk wordt getraind met diverse data sets van een product(en) om de nauwkeurigheid van waarnemingen te toetsen en verbeteren. Deze technologie maakt het mogelijk om kwaliteitscontroles naar een hoger niveau te brengen, besparingen in het aantal FTE te realiseren en grip te krijgen op het % uitval.

Wij hebben een eigen software platform ontwikkeld voor 'deep learning', waarmee we opdrachtgevers volledig kunnen ontzorgen bij vision vraagstukken.

 

Geïnteresseerd hoe we Artificial intelligence & Deep learning software hebben toegepast in projecten?

Pas Reform Smart Center PRO

SmartCenterPro

Complete datacapture for total hatchery control

SafanDarley Eye

SafanDarleyEye

Kanten met augmented reality

 

Aardappel vierendeler

Aardappel vierendeler

Exact gelijke parten door revolutionair concept

SAC Melkrobot

SAC Melkrobot

Optimalisatie aansluitprestaties

 

Multidisciplinaire benadering van techniek
MechatronicaMechatronica

SINGA gelooft in een multidisciplinaire benadering van techniek. Mechatronica is de combinatie van mechanica, elektronica en software. SINGA zoekt met een onbevooroordeelde blik de beste oplossing op het grensvlak van deze disciplines.

 

Mechatronica wordt ook gezien als de expertise waarbij geavanceerde elektromechanische oplossingen worden ontwikkeld en gerealiseerd. SINGA heeft kennis op academisch niveau en ruime ervaring op het gebied van regeltechniek, adaptive control, actuator interfacing en ideaal fysisch modellering.

 

Geïnteresseerd hoe we mechatronica hebben toegepast in projecten?

Aardappel vierendeler

Aardappel vierendeler

Exact gelijke parten door revolutionair concept

Electrische fiets

Electrische fiets

State of the art aandrijfconcept